Koncert nad koncertami czyli o inauguracji MROS Małopolska.

Nieprzypadkowo zacytowałem największego naszego mistrza poezji doby romantyzmu przy okazji inauguracyjnego koncertu MROS Małopolska.

dr Jan Gładysz
event
4/11/2021

Nieprzypadkowo zacytowałem największego naszegomistrza poezji doby romantyzmu przy okazji inauguracyjnego koncertuMiędzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej zwanej MROS Małopolska w dniu 24 października 2021 r. w Stodole koncertowej I.J. Paderewskiego w KąśnejDolnej. Przede wszystkim to pierwsza taka orkiestra w Polsce (już o tympisałem, dla zainteresowanych warto wejść na stronę www.mros.malopolska.pl i poznać jejkrótką bo trwającą dopiero 8 miesięcy historię), po drugie drogą przesłuchań zponad stu zgłoszeń, zakwalifikowało się do niej 60 uczniów i absolwentów z 11szkół, które podjęły współpracę w tym zakresie. Po trzecie zarówno Nauczycieleinstrumentów w szkołach jak i Rodzice Uczniów wykazali się niesamowitą empatiąoraz zaangażowaniem i nieustannie wspomagają z Radę Programową MROS złożoną zdyrektorów tych placówek we wszelkich poczynaniach związanych z funkcjonowaniemtej wyjątkowej i tylko albo aż projektowej (projekt Orkiestra dla edukacji) orkiestry,promującej młode muzyczne talenty i pracę zespołową w tak zróżnicowanyminstrumentalnie i logistycznie zespole. Dodatkowego wsparcie udzieliły temupomysłowi dwie ważne instytucje kultury w naszym regionie: CentrumPaderewskiego w Kąśnej Dolnej z dyr. Łukaszem Gajem i Europejskie CentrumMuzyki K. Pendereckiego w Lusławicach z dyr. Adam Balasem. Pozycję orkiestryugruntowuje nie tylko zainteresowanie ale i pomoc Województwa Małopolskiego zwicemarszałkiem Wojciech Skruchem oraz starosty brzeskiego Andrzeja Potempy iżyczliwość włodarzy gmin z których pochodzą muzycy orkiestry. Dla przypomnieniadodam, że w na przełomie lipca i sierpnia muzycy MROS-u spotkali się na 2tygodniowych warsztatach w Kąśnej prowadzonych przez uznane osobistości światadyrygentury; profesorów Tomasza Bugaja, Janusza Przybylskiego i Nicka Osta (zNorwegii). Zajęcia były realizowane dwujęzycznie aby młodzi artyści poznawaliarkana muzycznej sztuki iście po europejsku. W krótkim czasie i ta sprawaznalazła swój finał w … Brukseli, bowiem Komisja, której w przyszłym rokukalendarzowym przewodzić będzie prezydencja francuska, zaproponowała udział naszympodopiecznym w Europejskiej Orkiestrze Młodych i tygodniowe zajęcia wfilharmonii w Paryżu ( o tym za chwilę). Na swój pierwszy publiczny koncertmłodzi muzycy przygotowali iście profesjonalny program na który złożyły się: IIIczęść Rondo. Molto allegro z IIKoncertu fortepianowego B-dur op. 19 Ludwiga van Beethovena, Uwerturęi Arię Leporella „Notte e giornofaticar” z opery Don Giovanni Wolfganga AmadeuszaMozarta, I część Allegro moderato z VIISymfonii h-moll (Niedokończonej) Franza Schuberta oraz pieśń Think of me z kompozycji Upiórw operze Andrew Lloyd’a Webbera w opracowaniu Grzegorza Majki. Już samozestawienie programu wymagało nie tylko bardzo dobrych umiejętności młodychinstrumentalistów ale również znajomości stylów i sposobów interpretacjiutworów pochodzących z różnych okresów czasowych, od klasycyzmu przez romantyzmpo współczesność. MROS pod kierunkiem Waldemara Gronia bardzo dobrze poradziłasobie z tak wysoko postawioną na sam początek poprzeczką i pewnie realizowałapolecenia swego dyrygenta, co było tylko dowodem na wspaniałą współpracęmłodych muzyków i skądinąd doświadczonego już mistrza batuty. Doskonale wpisalisię w ten projekt soliści: Katarzyna Vernet – pianistka i pracownik naukowy wKatedrze Fortepianu AM w Krakowie, Stanisław Duda – bas-baryton, absolwentkatowickiej Alma Mater w klasie Tadeusza Leśniczaka i nauczyciel SM w Tarnowiei Domosławicach oraz Jego uczennica a wcześniej absolwentka SM I st. wDomosławicach Sandra Stępek. Dla zebranej publiczności, wśród której oboksympatyków, melomanów i rodzin nie zabrakło osobistości ze świata polityki(przedstawiciele różnych szczebli władz)  i muzyki (wizytator CEA, dyrektorzy inauczyciele SM) występ Młodzieżowej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej, która wten sposób zaakcentowała swój udział w dwóch ważnych październikowychuroczystościach: Światowego Dnia Muzyki i Dnia Komisji Edukacji Narodowej, byłbardzo pozytywnym zaskoczeniem i wywołał gromki aplauz widowni na sposób standingovation.

Kolejny występ zaplanowany był na 21 listopada, w którymmłodzieżowa orkiestra pragnęła uczcić 103 rocznicę odzyskania niepodległości izbliżającą się 40. Rocznicę wprowadzenia stanu. Znamienny tytuł koncertu Adastra będący skrótem znanej łacińskiej maksymy Przez trudy do gwiazd idealniekorespondował z programem muzycznego wieczoru, tym razem w Europejskim CentrumMuzyki K. Pendereckiego w Lusławicach. Na początek wykonano kompozycjenauczycieli SM I st. w Domosławicach, Grzegorza Majki Drzewa wieku wolności iRenaty Stivriny Sinfonia Polonia. Pierwsza z nich powstała do libretta RyszardaOstrowskiego i jak wyjaśnia jej autor nie celebruje historycznych traum i nieeksponuje narodowych ran. ale jej nadrzędna treść niesie przede wszystkim dumęi poczucie godności, które symbolizują 4 polskie drzewa.  Dąb – ukazujący twórczą siłę intelektu wciążdążącego do celu; wierzba – będąca kontemplacją drogi jaką w ciągu wiekuprzybyło polskie państwo; sosna – tryskającą źródłem sił witalnych dziękiktórym osiągamy i przeżywamy sukces oraz zwycięstwa w wolnym kraju oraz brzozajako apoteoza najczystszej radości z Polski, która na naszych oczach rośnie ipięknieje. Śpiewał Międzyszkolny Regionalny Chór Reprezentacyjny MAŁOPOLSKAoraz soliści Magda Niedbała-Solarz – mezzosopran  oraz Mariusz Solarz – tenor. DyrygowałGrzegorz Majka. Równie patriotyczny charakter miał drugi utwór Synfonia PoloniaRenaty Stivriny do libretta Kazimierza Wierzyńskiego w którym partie solowewykonała Ewelina Szybilska – sopran a całość poprowadził. Waldemar Groń. Bardzowspółcześnie brzmiące utwory, wykorzystujące różne sposoby wydobycia dźwiękuzarówno w instrumentach jak i w partiach wokalnych wymagały od wykonawcówdużych umiejętności i spostrzegawczości. Młodzi artyści pokazali, że solidnąpracą i ćwiczeniem można te wyżyny osiągnąć czym zaskarbili sobie życzliwośćsłuchaczy. W drugiej części koncertu zabrzmiała ponownie I część SymfoniiNiedokończonej F. Schuberta a na zakończenie III cz. Koncertu fortepianowego L.van Beethovena  z Katarzyną Vernet w rolisolistki. W krótkim odstępie czasowym muzycy MROS dali się poznać od najlepszejstrony zarówno jako samodzielni wykonawcy jak i towarzyszący solistom i chórowiakompaniatorzy. A czynili to w wielkim skupieniu i uwadze oraz z uśmiechem natwarzach. Podsumowując te dwa koncerty należy dodać, że w przygotowaniachorkiestry brali udział nauczyciele współpracujący: Aleksandra Rżany i WiolettaSynycja w sekcji smyczkowej, Bartosz Dąbrowski, Andrzej Drażnycja i BartoszSałdan w sekcji instrumentów dętych i perkusji oraz Aleksandra Boskovic-Różak,Katarzyna Pater oraz akompaniator Tetiana Yurynets w przygotowaniu połączonychchórów. Koncert ze swadą prowadziła Joanna Kliś-Dąbrowska. W ramach tegomuzycznego wieczoru byliśmy świadkami wyjątkowych wydarzeń; najpierw wicemarszałekwojewództwa małopolskiego Wojciech Skruch i Dyrektor Departamentu Kultury iDziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Monika Gubała wręczyli wybranymprzez prezydencję francuską 4 muzykom orkiestry zaproszenia do udziału wEuropejskiej Orkiestrze Młodych. Są wśród nich: Julita Dudek, Zuzanna Górka iMaja Guzik (skrzypce) oraz Nikola Hudyma (klarnet). Młodym muzykom w ichpodróży do Paryża towarzyszyć będą rodzice a koszty pobytu i podróży poniosąorganizatorzy. To właśnie dzięki zakwalifikowaniu się do zespołu MROS a potempo kolejnych przesłuchaniach przypadł w udziale dziewczęcej czwórce niebywałyzaszczyt reprezentowania muzycznie utalentowanych Małopolan. Zarząd orkiestrywyraża radość z tego wyjątkowego i ważnego dla ich dalszego rozwoju sukcesu iżyczy wspaniałych artystycznych oraz turystycznych przeżyć. Specjalnewyróżnienie, statuetkę Serce za serceza wszelką pomoc i niegasnącą życzliwość dyr. Kazimierz Wojnicki wręczyłdonatorowi, p. Markowi Łazarskiemu podkreślając Jego nieustanne wsparcie dlaróżnych muzycznych przedsięwzięć promujących młodych i utalentowanychartystycznie dzieci i młodzieży. Na zakończenie tego wspaniałego muzycznegowieczoru słowa wdzięczności skierowano do dyrektorów Łukasza Gaja (CP) i AdamaBalasa (ECM) za otwartość i pomoc w realizacji jakże ważnych dla środowiskamuzycznych przedsięwzięć a wszystkich obecnych zaproszono na kolejny występorkiestry i chóru na 13 grudnia, tym razem do Radłowa. To właśnie w świątyniparafialnej pw. św. Jana Chrzciciela swoją grą i śpiewem oba zespoły będąuczestniczyć w liturgii Eucharystii celebrowanej w 40. Rocznicę wprowadzeniastanu wojennego w Polsce. Zapraszamy!

Podziel się tym artykułem.