Pierwsze warsztaty chóralne w MROS-ie.

W Zarządzie MROS od dawna kiełkowała idea powołania chóru złożonego z uczniów szkół muzycznych partycypujących w orkiestrowym projekcie.

dr Jan Gładysz
event
19/10/2022

W Zarządzie MROS od dawna kiełkowała idea powołania chóru złożonego z uczniów szkół muzycznych partycypujących w orkiestrowym projekcie. Zwolenników tejże myśli (G. Majka i J. Gładysz) poparł swoim autorytetem dyr. K. Wojnicki. Okazja nadarzyła się bowiem doskonała – orkiestra z zespołem śpiewaczym została zaproszona przez Zarząd Stowarzyszenia Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie do wykonania koncertu na Jasnej Górze w dniu 22 października br. w związku ze wspomnieniem liturgicznym św. Jana Pawła II. Dodatkową motywacją był fakt premierowego wykonania nowej kompozycji Grzegorza Majki, nauczyciela przedmiotów teoretycznych w SM I st. w Domosławicach. Wstępne rozeznanie i pierwsze poczynione próby wspólnego śpiewania dały pozytywny efekt w postaci udziału chóru na wrześniowym koncercie w Lusławicach, podczas którego wykonano Kantatę polsko-ukraińską Ewy Borcz. A że czas do kolejnego występu był krótki zaproszono chórzystów na 3-dniowe warsztaty do Lubaszowej, na gościnne podwoje domu wypoczynkowo-rekreacyjnego Zgromadzenia Ojców Redemptorystów z Tuchowa. Na chóralne ćwiczenie w dniach 12-14 października zgłosiło się ponad 30 uczestników ale ostatecznie (wielka szkoda) przyjechało tylko 23. Doskonałe warunki lokalowe, bardzo smaczne, wręcz domowe posiłki, pełne empatii spotkania z Ojcami, Stanisławem Gruszką (recytacja poezji) i Dariuszem Pabisiem (przełożonym domu) a także spacery z opiekunami po lubaszowskiej górce (las, polany, oczko wodne) sprawiły, że młodzi chórzyści czuli się tam bardzo dobrze i chętnie przedłużyliby swój pobyt. Praca była niezmiernie intensywna, po dwa spotkania przed i po południu a na zakończenie jeszcze wspólna próba po kolacji. W dniu rozpoczęcia świetne zajęcia integracyjne połączone z ćwiczeniami rozluźniającymi aparat śpiewaczy, formowaniem właściwej postawy do śpiewu i zabawami rytmicznymi przeprowadziła Grażyna Grobelna-Przybyło a kolejnego dnia od strony emisyjnej przygotowała chórzystów Magda Niedbała-Solarz. Próby w głosach i z całym chórem prowadziły Aleksandra Boskovic-Rożak i Agnieszka Pamuła a prace koordynował piszący te słowa. Trzeba dodać, że w tej grupie przeważały dziewczęta ale też było 4 chłopców. Chórzystów odwiedził również dyr. Kazimierz Wojnicki i przysłuchiwał się poczynionym dokonaniom. W ostatnim dniu warsztatów dowiedzieliśmy się, że ze względów niezależnych od MROS nasz wyjazd i koncert w duchowej stolicy Polski został przesunięty na 13 listopada. Informacja ta ucieszyła wszystkich, bowiem otrzymaliśmy dodatkowy czas na jak najlepsze przygotowanie obu zespołów do występów w jasnogórskiej bazylice. Pozostaje tylko życzyć im powodzenia, co niniejszym w imieniu wszystkich sympatyków z radością czynię

Podziel się tym artykułem.