Podsumowanie półrocznej działalności MROS Małopolska

W dniach 25-26 stycznia do dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej przyjechali dyrektorzy szk na robocze spotkanie związane z planami działalności MROS Małopolska.

dr Jan Gładysz
event
5/2/2022

W dniach25-26 stycznia do dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej przyjechali dyrektorzySM na robocze spotkanie związane z planami działalności MiędzyszkolnejRegionalnej Orkiestry Symfonicznej w nowym, 2022 roku. Korzystając zuprzejmości dyrektora Centrum Paderewskiego, p. Łukasza Gaja w iście muzycznejatmosferze, w której unosił się duch Mistrza Ignacego podsumowaliśmy minionyczas i planowaliśmy kolejny rok dla młodego orkiestrowego zespołu. Nie da sięukryć, że wejście MROS na muzyczną scenę było bardzo szybkie ale i efektowne.Świadczyła o tym obecność nie tylko przedstawicieli władz różnych szczebli alei słuchaczy, którzy na granych co miesiąc koncertach w kąśnieńskiej Stodole,lusławickim Centrum i radłowskim Kościele Parafialnym szczelnie wypełnialisale. Młodzi muzycy mimo codziennych zajęć w szkołach różnego typu z radościąodnajdowali czas na próby związane z przygotowaniem tematycznych projektówpoświęconych najpierw Międzynarodowemu Dniu Muzyki i Komisji Edukacji Narodowej(październik), następnie rocznicy odzyskania Niepodległości (listopad) i wprowadzeniustanu wojennego (grudzień). W tych ostatnich przedsięwzięciach brał udziałrównież chór złożony z uczniów szkół muzycznych, które podpisały listintencyjny. Mimo, że obecne czasy, którymi "włada" pandemia nie sąsprzyjające do realizacji takich zadań, zważywszy na fakt, że większość zajęćodbywa się nieregularnie albo zdalnie. A jednak to dzięki wspólnemu wysiłkowiRodziców (dowóz dzieci) i Nauczycieli (przygotowanie instrumentalne i wokalne)oraz muzycznej pasji Uczniów udało się pokonać wysoko założoną poprzeczkę. Niebez znaczenia w tych zamierzeniach była nie tylko służebna postawa Nauczycieligry ale i wakacyjne warsztaty oraz dwudniowe zjazdy ćwiczeniowe przedkoncertami. I choć sytuacje zdrowotne młodych muzyków bywały różne ostatecznyrezultat był bardzo pozytywny. Dodatkowym, wymiernym efektem tych ćwiczeń byłopowołanie w drodze eliminacji 4 młodych muzyków MROS do Europejskiej OrkiestryMłodych w Paryżu (wyjazd w lutym). W toku dyskusji podczas spotkania zwróconouwagę na zdrowotny aspekt uczestnictwa uczniów w projekcie i nie przeciążanieich nadmiarem występów i prób. Tym bardziej, że przecież zgodnie z wiekiemmuszą realizować program dwóch szkół; ogólnej i muzycznej. Ciekawy pomysłorganizacji konkursu wokalnego, instrumentalnego i dyrygenckiego w ramachprojektu MROS przedstawiła Aleksandra Rżany, v-ce dyrektor SM w Domosławicach.Jego realizacja pozwoliła by młodym utalentowanym adeptom sztuki wokalnej,instrumentalnej i dyrygenckiej na jak najwcześniejszy kontakt z orkiestrą a tensposób praktycznie przygotowywała ich do uprawiania sztuki muzycznej wprzyszłości na scenie. Podczas spotkania, biorąc pod uwagę wiele aspektówporuszonych w dyskusji, Zarząd Orkiestry zwany również żartobliwie RadąMędrców, zaplanował dwa zasadnicze koncerty w kwietniu i październiku. Miejscemich wykonania będą tradycyjnie Kąśna Dolna i Lusławice. Ponadto gremium byłozgodne aby odbyły się jeszcze koncerty kolędowy i karnawałowy w którymorkiestra prezentowała by lżejszy repertuar (grudzień/styczeń), w miejscowościachskąd pochodzą członkowie orkiestry i chóru. W rozmowach zwrócono uwagę na jeszczewiększe zaangażowanie szkół tworzących projekt w organizację i przygotowaniechórów, nieodzowne w koncertach wokalno-instrumentalnych. Na zakończeniespotkania przewodniczący Zarządu, dyrektor Kazimierz Wojnicki podziękował p. Ł.Gajowi za nieodpłatne udostępnienie dworku na potrzeby zjazdu wraz możliwościąnoclegu. Obecnym dyrektorom szkół a za ich pośrednictwem również nauczycielomgry (Beata Miętka z Czasławia, Aleksandra Rżany z Domosławic, Robert Gryzik zBobowej, p.o. Kazimierz Król z Tuchowa i Henryk Rąpała z Gorlic oraz JanGładysz z SOM w Tuchowie) przekazał słowa wdzięczności za współpracę i przyjazddo Kąśnej mimo nieustannie zmieniających się warunków sanitarnych i czasu feriizimowych. Zaznaczył, że dzięki wspólnemu działaniu udało się w krótkim czasieaż tyle osiągnąć. Poinformował również, że podobnie jak w roku ubiegłymplanowane są warsztaty orkiestry w Kąśnej Dolnej, na które termin zarezerwowałjuż p. dyr. Gaj oraz została zabezpieczona pewna kwota finansowa z projektuobywatelskiego. Zachęcił do pisania projektów i poszukiwania sponsorów, którzymogliby wesprzeć działalność orkiestry. Dalsze rozmowy dotyczące jej przyszłości,kondycji szkolnictwa artystycznego w Polsce a także ogólnej sytuacji i warunkówpracy nauczycieli toczyły się kuluarowo w przyjaznych murach Dworku. Obecnizauważyli bardzo wyraźnie rodzinny od strony muzycznej aspekt spotkania, którywzmocnił smakowity catering przygotowany przez szefostwo kuchni szkolnej wDomosławicach precyzyjnie, jak pociągi w czasach Paderewskiego, dostarczony doKąśnej. Nie zabrakło również propozycji bardziej regularnych spotkań, dziękiktórym wzajemnie się ubogacamy dzieląc doświadczeniem zawodowym, organizacyjnymi nie ma co ukrywać społecznym, bo taki wymiar - czynienia dobra dla młodegopokolenia, pokazania mu właściwych celów i uwrażliwienia na współpracę – ma, przymuzykowaniu zespołowym, w swym założeniach MROS i jego działalność.

Podziel się tym artykułem.