dr Katarzyna Pudełko

Flautiano Duo. Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Katarzyna Pudełko - urodzona w 1990r. w Tychach, grę na flecie rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Feliksa Rybickiego w Tychach, Następnie rozwijała swoje umiejętności w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,  absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Jerzego Mrozika, a także Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Antoniego Wierzbińskiego. Ukończyła również studia doktoranckie III stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fletu prof. Jànosa Bàlinta i dr hab. Eweliny Zawiślak, prof. AM.

Jest laureatką licznych konkursów fletowych m. in. w Sieradzu, Bydgoszczy, Sosnowcu, Białymstoku. Brała udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez takich pedagogów jak: prof. Andrea Lieberknecht, prof. Peter -Lukas Graf, prof. Andras Adorjan, prof. Dejan Gavric, prof. Patrick Gallois, prof. Carlo Jans. Była podopieczną Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne, Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz laureatka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska”.  

Jako solistka współpracowała z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO, a także Narodową Orkiestra Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach.

W latach 2015-2016 pomysłodawca i współtwórca cyklu koncertów w ramach spotkań muzycznych w Miejskiej Galerii Sztuki "Obok" w Tychach zatytułowanych "Henryk Jan Botor zaprasza...". Jako muzyk orkiestrowy brała udział w projektach koncertowych w Polsce, Niemczech, Włoszech, Danii, Szwajcarii i Chinach.

W ramach działalności naukowej i popularyzatorskiej Katarzyna Pudełko zajmuje się badaniami dotyczącymi wpływu polskiego folkloru muzycznego na twórczość kompozytorów polskich XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu śląskiego.

Jako kameralistka współpracuje z pianistką Joanną Kubas-Balevych tworząc duet fletowo-fortepianowy „Flautiano Duo”, a także z organistą Michałem Botorem jako duet fletowo-organowy „Ars ecclesia”.

W roku akademickim 2021/2022 podjęła współpracę z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w roli wykładowcy akademickiego.